Profesjonalne bezpłatne statystyki www
Kalendarium miejscowości Konotop


XII w. Pierwsza wzmianka o Konotopie.
1291 r. Prawdopodobnie Zabeltitzowie – panowie na Konotopie, Bojadłach, Kolsku, Klenicy i Otyniu.
1308 r. Pierwsze wzmianki o Kościele św. Anny (kościół katolicki).
1451 r. Imienna wzmianka o właścicielu Konotopu – Zygmunt (Sigismund) von Zabeltitz.
1482 r. Wygasa ród Zabeltitzów na Konotopie (archiwum historyczne w Monachium).
1505 r. Wieś Grębowice zostaje kupiona od rycerskiego rodu Schaffów przez właściciela Konotopu Balthasara von Löbell.
1513 r. Baltazar (Balthasar) von Löbell panem na Konotopie i w Bojadłach.
1549 – 1555 r. Panem na Konotopie jest Hans von Dyherrn.
1550 r. Kościół Katolicki przechodzi w ręce protestantów.
1555 – 1579 r. Panem na Konotopie jest Wolfgang (Wolff) von Dyherrn.
1572 – 1576 r. Panem na Konotopie i Bojadłach jest Wolfgang von Dyherrn.
1579 - 1618 r. Właścicielem Konotopu i Bojadeł jest zięć Wolffa Dyherrna – Zygmunta (Sigismunda) von Kottwitz.
1595 r. Kościół św. Anny wzbogaca się o dzwon ufundowany przez żonę Zygmunta von Kottwitza (odlany w pracowni Georga Wielda w Żytawie (Zittau)).
1618 r. Bezpotomnie umiera Zygmunt (Sigismund) von Kottwitz.
1618 – 1662 r. Panem na Konotopie jest Adam von Kottwitz.
10 czerwiec 1627 r. (Wiedeń) Ferdynand II, cesarz rzymski, król Czech, książę śląski… znosi majorat, który zmarły Zygmunt Kottwitz z dóbr Konotop i nieprawnej pertynencji - bo zatajając ich charakter lenny – utworzył, na prośbę jego kuzynów: Dawida, Zygmunta, Krzysztofa, Abrahama i Adama braci Kotwitczów z Doroszkowa oddaje im dobra te w lenno, zastrzegawczy sobie, że zapłacą mu za to 22 tysiące talarów. Również Federyk II, cesarz rzymski narodu niemieckiego… przekazuje po śmierci Zygmunta von Kotwittza jego majątek lenny Konotop wraz z przynależnościami braciom: Abrahamowi, Adamowi, Zygmuntowi, Krzysztofowi, Henrykowi i Dawidowi von Kottwitz-kuzynom w/w. znosząc jednocześnie tzw. „Fidei Commis”.
12 marzec 1654 r. Kościół konotopski przechodzi w ręce katolików; konfiskata kościoła, zniszczono wszystko ewangelickie.
1654 r. Konotop (na Śląsku) przechodzi do Prus – Śląsk w granicach Prus.
1662 – 1706 r. Adam Wacław (Wenzel) Kottwitz jest właścicielem Konotopu.
10 kwiecień 1693 r. Adam Wacław (Wenzel) Kottwitz rozpoczyna gruntowną przebudowę dawnego renesansowego dworu.
12 lub 17 grudzień
1696 r.
Uroczyste oddanie do użytku pałacu konotopskiego.
1704 r. Adam Wacław Kottwitz rozpoczyna budowę barokowej rezydencji w Bojadłach.
1706 r. Kościół św. Anny zostaje przebudowany w stylu barokowym, do kościoła dobudowano prezbiterium.
28 maj 1706 r. (Wiedeń) Cesarz Józef I Habsburg nadaje, we Wiedniu, dla Konotopu prawa miejskie i herb.
1706 - 1733 r. Zygmunt Władysław von Kottwitz panem na Konotopie.
12 czerwiec
1718 r.
Urodził się w Konotopie Johann Sigismund von Lestwitz (zm. 16.02.1788 r.), słynny pułkownik Króla Pruskiego Fryderyka II, wrocławski pułk w tym czasie był nazwany jego imieniem, zwyciężył w bitwie pod Torgau (3.11.1760 r.).
1720 r. Umiera Adam Wacław (Wenzel) Kottwitz.
1733 – 1774 r. Adam Henryk (Henrich) von Kotwittz panem na Konotopie.
1735 r. Rodzina Kottwitzów posiada pałac w Bojadłach.
1742 r. Zostaje zbudowany zbór ewangelicki (Bethaus) przez Henryka Adama von Kottwitza.
21 lipiec
1748 r.
Mistrz Johaun Gollische z Konotopu kończy budowę ratusza w Kargowej.
1774 – 1768 r. Powstaje rycina Konotopu wykonana przez śląskiego rysownika europejskich widoków Fredericha Bernarda Wernera (1690-1776).
1774 – 1788 r. Karl Gotthard von Kottwitz panem na Konotopie.
1777 - 1811 r. Adam Rudolf Karol von Kotwitz panem na Konotopie i Bajadłach.
1788 r. Adam Rudolf Karol Kottwitz sprzedaje Konotop niejakiemu von Luckowi.
1788 r. Konotop zostaje oddzielony od Bojadeł.
1788 – 1791 r. Von Luck panem na Konotopie.
1790 r. Na polecenie Adama Henryka (Henricha) von Kottwitza otwarto szkołę ewangelicką, do której chodziły dzieci z 15 miejscowości.
1791 r. Konotop liczy 1115 mieszkańców (część wiejska 831, część dominalna 284).
1791 – 1801 r. Konotop należy do hrabiowskiej rodziny Rothenburg.
1798 r. Konotop (na Śląsku) wymieniony w angielskim geograficznym słowniku, wydanym w Londynie w 1798 roku („Geographical Dictionery”).
1809 r. Referendum, miejscowa ludność nie zgodziła się na przyjęcie nowego rozporządzenia o miastach, Konotop traci prawa miejskie. Trójdzielność miejscowości: wieś Konotop, miasto Konotop, obszar folwarczny.
1812 r. Po raz pierwszy w literaturze wspomniana jest poczta w Konotopie.
1813 r. Przez Konotop przejeżdża amerykański podróżnik Robert Semple, który swoją wyprawę do Prus i przejazd przez Konotop opisuje w angielskiej książce wydanej w Londynie w 1814 roku.
1801 – 1845 r. Właścicielem Konotopu jest baron von Falkenhayn, a następnie Baron von Birckan, książę von Hessen – Darmstad, Von Triebefeld, oraz urzędnik sądowy Henrich Graeff.
1845 – 1848 r. Dobra konotopskie nabywa zięć Emmo Foerster’a Heinrich Graeff, wysoki urzędnik sądowy, twórca literatury prawniczej w Prusach, znawca prawa górniczego Śląska.
1845 r. Konotop liczy 947 (część wiejska 476, część dominialna 471 w tym 34 katolików)
30 lipiec
1852 r.
Urodził się w Konotopie Friedrich Wilhelm Karl Giesebrecht (+21.08.1910 r.), protestancki teolog, znawca Starego Testamentu, profesor teologii uniwersytetu w Greifswald oraz w Kaliningradzie.
29 sierpień 1854 r. Zerwanie wału przy rzece Odrze powoduje powódź. Droga do Konotopu była zalana.
21 sierpień 1861 r. Urodził się w Konotopie Kurt Adalbert Lothar Foerster (zm. 05.07.1939 r. w Sopocie), prawnik, właściciel pałacu w Konotopie od 1922 r., wysoki urzędnik państwowy w Urzędzie Wolnego Miasta Gdańska.
1871 r. Zostaje założony „Klub Weteranów” po wojnie francusko-niemieckiej. W późniejszym czasie na pałacu, którym włada Kurt Foerster zostaje zawieszona chorągiewka tego klubu.
1 październik 1874 oraz 6 luty 1875 rok Na mocy tych ustaw zostaje powołany Urząd Stanu Cywilnego w Konotopie. Ustawy te oddzielają rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych.
30 kwiecień 1885 r. Konotop liczy 1180 osób (część wiejska 677, część dominialna 399).
1885 r. Otwarto Szkołę Katolicką.
1892 r. Urodził się w Konotopie Otto Heinsius (*1892 - +1976), malarz działający we Wrocławiu oraz Bremie; malował martwe natury i pejzaże.
1891 -1893 r. Zbudowano z czerwonej cegły gmach sądu obwodowego (Amtsgericht) i więzienie (areszt) o powierzchni 1185 m2. Projektantami budynku byli Karl Hacker & L. Godenschweger z Berlina.
1 kwiecień 1893 r. Powołany zostaje Sąd Obwodowy w Konotopie na mocy ustawy z 21-go kwietnia 1889 r. i z polecenia Prezesa Sądu Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 1893 r. Rozporządzenie wykonawcze wydał Prezes Sądu Krajowego w Głogowie powierzając organizację placówki w miejscowości Konotop sędziemu Sądu Obwodowego w Zielonej Górze do dnia 1-go kwietnia 1893 roku.
1897 r. Zostaje założona Ochotnicza Straż Pożarna pod kierownictwem mistrza kuźni Paul’a Müller’a.
1898 r. Założono wiejską „Kasę Oszczędnościowo-pożyczkową”, którą od 1901 r., kierował nauczyciel Fuchs, później Oskar Jüngling.
1900 r. Miasteczko Konotop zamieszkuje 596 osób, wieś Konotop zamieszkuje 361 osób, obszar dworski zamieszkuje 114 osób, razem 1073 osoby.
1902 r. Umiera Leopold Kottwitz – ostatni rezydent z Kotwittzów na Bojadłach.
23 wrzesień 1902 r. Ochotnicza Straż Pożarna bierze udział, po raz pierwszy poza Konotopem, w akcji gaszenia pożaru w Lubięcinie.
1905 r. Konotop jest własnością rotmistrza Emmo Föerstera.
1905 r. Wójtem Gminy Konotop oraz Mistrzem Ochotniczej Straży Pożarnej jest Reinhold Schauder.
1 listopad 1906 r. Otwarcie linii kolejowej Wolsztyn – Konotop (26 km).
1907 r. Zakupiono ziemię i pobudowano magazyny towarowe i wagę do wozów konnych (w kierunku na Kolsko).
1 czerwiec 1908 r. Otwarcie linii kolejowej Konotop - Otyń (20 km). Linia została otwarta na całej trasie Wolsztyn – Nowa Sól – Żagań.
9 czerwiec 1909 r. Została oficjalnie założona kronika Konotopu, która 28-go kwietnia 1913 r. zostaje zakończona i opublikowana przez nauczyciela Oskara Jüngling’a.
25 grudzień 1909 r. Gmina Konotop doprowadziła energię elektryczną na Boże Narodzenie. Urządzenie elektryczne zostało zbudowane przez firmę „Sauerbrey & Kostorz” z Drezna. Prąd dostarczał mistrz (stolarsko-murarski) Otto Niekisch, który centralę przyłączył do swojego tartaku, który produkował prąd.
1910 r. Miasto Konotop i wieś przekształcono na gminę wiejską.
1 grudzień 1910 r. Konotop liczy 1130 (wieś 979, miasto 151).
1910 r. Wybudowano fabrykę płatków ziemniaczanych. W 1912 r. spółka została rozwiązana, a fabryka sprzedana firmie Julius Kopp z Nowej Soli.
1910 r. Mistrz murarski i stolarski Otto Niekisch (15.11.1875 – 04.01.1922) zakłada Związek Rzemieślników.
1912 r. Wójtem Konotopu został Paul Mazanke – właściciel gospody, były burmistrz miasta.
1912 r. Klub Weteranów odnawia pomnik poległych w wojnie francusko-niemieckiej (znajdujący się w ten czas na Rynku).
1912 r. W Konotopie istnieje „Ojczysty Klub Kobiet” pod kierownictwem pani rotmistrz Marii Foerster.
1913 r. Powstaje „Związek Kredytowo-oszczędnościowy”, który był filią banku we Wrocławiu.
10 marca
1913 r.
Obchody 100-lecia wojen napoleońskich, posadzono na placu targowym dąb upamiętniający to wydarzenie.
1 lipiec
1915 r.
Otwarcie linii kolejowej na odcinku Konotop – Trzebiechów.
1 listopad 1915 r. Otwarcie linii kolejowej Konotop – Sulechów (w czasie trwania I wojny światowej).
1919 r. Obsadzono plac targowy lipami.
1919 r. Usunięto stare numery domów miasta i wsi oraz wprowadzono nową numerację.
1919 r. Ludność Konotopu wzrosła do 1208 osób.
1919 r. Przydzielono 5000 tys. marek na rozbudowę ulicy w kierunku na Mesze (dawniej ulicy Głogowskiej).
1921 r. Stacjonuje w Konotopie komisarz graniczny, który powołuje obywatelską samoobronę w miejscowości.
1922 r. Właścicielem majątku zostaje Kurt Adalbert Lothar Foerster. Z jego inicjatywy, w okresie międzywojennym odnowiono obie istniejące świątynie.
Marzec 1922 r. Gmina odkupiła urządzenie elektryczne od Otto Niekischa za 32000 marek i prawa do sprzedaży prądu za 40000 marek.
16 czerwiec 1925 r. Ludność Konotopu wzrosła do 1334 osób (gmina: miasto i wieś).
1923 r. Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 25 – lecie swojej działalności.
1925 r. Zostaje zbudowany nowy budynek straży pożarnej w Konotopie. Stary budynek zostaje sprzedany kupcowi Golischowi.
1926 r. Umiera w Konotopie malarz Eugen Reichenbach (urodzony w Monachium w 1840 r.).
1928 r. Obszar dworski zostaje przyłączony do Gminy Konotop.
1929 r. Została założona elektryczna syrena alarmowa.
1933 r. Liczba mieszkańców Konotopu wynosi 1418 osoby.
1939 r. Konotop liczy 1329 osób (mężczyźni poszli na front).
1939 – 1945 r. II wojna światowa.
23 styczeń 1945 r. Początki wysiedleńcze ludności niemieckiej.
31 styczeń 1945 r. Ciężkie walki w okolicy Konotopu (Armia Radziecka).
8 marca
1945 r.
Wyzwolenie Konotopu. Pozostaje jedna rodzina Grajek – Ulrich.
Maj 1945 r Pierwsze transporty ludności napływowej do Konotopu (do „Ziemi Odzyskanej”).
Maj 1945 r. Powstaje Poczta Polska w Konotopie. Pierwszym naczelnikiem zostaje Władysław Muszyński.
Maj 1945 r. Funkcję pierwszego sołtysa po wojnie obejmuje Michał Hamryszak.
21 październik 1945 r. Powstanie Szkoły Podstawowej; szkołę zakłada Eustachy Sturycz, do szkoły uczęstrza 45 uczniów.
1946 – 1950 r. Konotop w woj. poznańskim.
1946 r. Eustachy Szturycz zakłada i prowadzi Szkołę Podstawową dla dorosłych. Jest głównym inicjatorem przedszkola w Konotopie.
Luty 1946 r. Eustachy Szturycz otrzymuje funkcje kierownika SP w Konotopie.
28 czerwiec 1946 r. Konotop, jako "Ziemia Odzyskana", wchodzi w skład województwa poznańskiego.
1 styczeń
1950 rok
Dokonano zmiany w podziale administracyjnym kraju. Konotop wchodzi w skład województwa zielonogórskiego. Gmina Kolsko w powiecie sulechowskim.
Druga połowa lat 50-tych Powstanie pierwszego Kółka Rolniczego w powiecie sulechowskim, założycielem był Paweł Alojzy Grajek (12.01.1930 – 17.04.1990). Pierwszym traktorzystą zostaje Eckhard Ulrich.
1956 r. Powstaje Ludowy Zespół „Błękitni”, który w połowie lat 90-tych przekształca się w „Mieszko Konotop”.
1958 r. Budynek byłego Sądu Obwodowego (Sądu Grockiego) został zaadaptowany na szkołę – przeniesienie szkoły podstawowej ze starego budynku.
Wrzesień
1959 r.
Wprowadzono 8-letni system edukacji w Szkole Podstawowej.
24 lipca
1960 r.
Biskup krakowski Karol Wojtyła (papież Jan Paweł II) bierze udział w wyprawie kajakowej ze Sławy przez Konotop do Skwierzyny.
Wrzesień
1960 r.
Powstaje Wieczorowa Szkoła Rolnicza z inicjatywy Eustachego Szturycza oraz Tadusza Goji.
1962 r. Stara kościelna dzwonnica zostaje rozebrana, powstaje nowa zbudowana z dębowych belach pochodzących z rozebranej świątyni protestanckiej w Konotopie, dzwonnicę postawił Stanisław Dąbrowski.
1963 r. Remont (w czynie społecznym) pierwszego ośrodka zdrowia i jego otwarcie. Pierwszym lekarzem zostaje Andrzej Strojnowski.
1968 r. Przeprowadzony zostaje pierwszy kapitalny remont szkoły. Budynek sądu przekształcony zostaje na potrzeby szkoły.
1969 r. Otwarta została Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
16 wrzesień 1971 r. Powstaje społeczny komitet budowy sali gimnastycznej, którego inicjatorem jest dyrektor szkoły Józef Lisiecki. Plantatorzy tytoniu opodatkowują się – 1% od dochodów przekazują na te przedsięwzięcie.
1 styczeń
1973 r.
Naczelnikiem Gminy Kolsko zostaje Henryk Nowak (do 30 czerwca 1994 r.).
21 wrzesień 1974 r. Oddanie do użytku nowo-wybudowanej sali gimnastycznej oraz z korytarzem łączącym ja ze szkołą podstawową. W tym dniu szkoła otrzymała swojego patrona – jest nią Maria Curie-Skłodowska. Komitet Rodzicielski przy SP ufundował sztandar.
Wrzesień
1976 r.
Powstaje Zbiorcza Szkoła Gmina w Kolsku z filią w Konotopie (po przeprowadzonej reformie administracji szkolnictwa).
1 czerwiec 1975 r. Nowy podział administracyjny kraju. Konotop pozostaje w woj. zielonogórskim. Likwidacja powiatu sulechowskiego (likwidacja powiatów).
11 kwiecień 1986 r. Gminna Rada Narodowa w Kolsku nadaje nazwy ulic dla Konotopu.
01.01.1987 r. Zamkniecie ruchu pasażerskiego na odcinku linii kolejowej Konotop – Sulechów – Cigacice.
22 czerwiec 1988 r. Umiera Eustachy Szturycz w wieku 81 lat.
30 grudzień 1998 r. Zamknięcie ruchu towarowego na całej linii kolejowej Konotop – Otyń.
4 oraz 8 czerwiec
1989 r.
Pierwsze demokratyczne wybory (wybory parlamentarne).
17 lipiec
1992 r.
Pamiątka peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Konotopie.
1 wrzesień 1993 r. Wprowadzono 6 letni tryb edukacji w szkole podstawowej.
19 czerwiec 1994 r. Wójtem Gminy Kolsko zostaje inż. Henryk Matysik.
1 styczeń
1994 r.
Zamknięcie linii kolejowej dla ruchu pasażerskiego na trasie pomiędzy Wolsztynem a Nowa Solą.
Czerwiec
1996 r.
Likwidacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Konotopie.
19 grudzień 1996 r. Oddano do użytku nowy obiekt szkolny dla klas dla kas I-III SP oraz przedszkole przy ulicy Parkowej. Stare budynki szkoły i przedszkola zostały zamknięte. Otwarcia nowej szkoły w Konotopie dokonali: wójt Henryk Matysik, wojewoda prof. Marian Eckert, kurator Jan Rewers oraz przedszkolak Eryk Malta.
15 czerwiec 1997 r. Otwarcie nowej remizy strażackiej z okazji 50-lecia OSP w Konotopie (przy ulicy Sławskiej 5) na ziemiach polskich. Otwarcia budynku dokonali Premier Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Pawlak, wójt Gminy Kolsko Henryk Matysik oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Werner.
Lipiec 1997 r. Powódź stulecia (rzeka Odra). Organizacja wspólnoty całej gminy przez Wójta Henryka Matysika do ochrony wałów.
1997 r. Telefonizacja miejscowości Konotop na szeroką skalę.
Styczeń
1998 r.
Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich z inicjatywy ówczesnej Pani Sołtys – Kazimiery Jaskóły.
Sierpień
1998 r.
Powstaje zespół wokalno-muzyczny „Śnieżynki”, z inicjatywy nauczycielki Ireny Szturycz.
1 styczeń
1999 r.
Konotop w powiecie nowosolskim, wschodzi w skład województwa lubuskiego.
1 styczeń
1999 r.
Zamknięcie ruchu towarowego na trasie Konotop – Sulechów – Cigacice.
2000 r. Liczba mieszkańców miejscowości wynosi 1150 osób.
15 czerwiec 2001 r. Przejazd przez Konotop Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”.
30 czerwiec 2001 r. Zamknięcie ruchu towarowego na trasie Wolsztyn – Konotop.
Maj 2002 r. Ogólnopolski spis powszechny.
12 listopad 2002 r. Ponowne otwarcie ruchu towarowego na trasie Wolsztyn – Konotop.
Grudzień
2002 r.
Pamiątka peregrynacji relikwii Pierwszych Męczenników Polski (z Międzyrzecza) - Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 2002 - 2003 r. Mszę Świętą w Konotopie odprawił ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp. Adam Dyczkowski.
27 czerwiec 2003 r. I Ogólnopolski Rajd Rowerowy - po Ziemi Lubuskiej oraz XVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy – Lubuski Szlak Wodny: Konotop - Santok. Organizowany przez PTTK – „Koło Chapacz” w Zielonej Górze.
26 sierpień 2003 r. 100 urodziny mieszkanki Konotopu Katarzyny Skraby.
5 sierpień 2003 r. Występ zespołów: „Mały Haśnik” z Beskidu Żywieckiego oraz „Volkstanzgruppe des RSV z Ludwigsau-Tann z Niemiec, podczas VII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2003.
Listopad
2003 r.
Otwarcie Nowej Sali Komputerowej w Szkole Podstawowej przez Wójta Gminy Kolsko Henryka Matysika. Środki na salę pochodziły z Komiteu Rodzicielskiego w Konotopie oraz Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Grudzień
2003 r.
Z inicjatywy radnego Daniela Kurowskiego powstaje Lokalna Grupa Odnowy, w skład której wchodzi m.in. sołtys Konotopu Urszula Mączka. Zadaniem LGO jest praca nad stworzeniem „Planu Rozwoju Wsi Konotop” niezbędnej w pozyskaniu środków finansowych z europejskiego programu, w działaniu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”, na remont i modernizację sali wiejskiej w Konotopie. Dalszy przebieg działań pilotuje gminny koordynator projektu pani Iwona Brzozowska wraz z wójtem i Radą Gminy Kolsko (2002-2006).
29 grudzień 2003 r. Zmarła Katarzyna Skraba (ur. 26.08.1903 r.) – najstarsza mieszkanka Konotopu, dożyła 100 lat.
11 styczeń 2004 r. XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (po raz pierwszy w Konotopie), zebrano 2832,41 zł dla ratowania życia niemowląt i dzieci młodszych.
1 maj 2004 r. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W Referendum przeprowadzonym 7 i 8 czerwca 2003 r. W sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego, tzw. referendum europejskiego - 82,6% mieszkańców Konotopu było za przystąpieniem Polski do UE. Frekwencja w Konotopie wyniosła 53%.
5 Maj 2004 r. Likwidacja linii kolejowej na trasie Konotop – Cigacice.
Lipiec 2004 r. Występ zespołu z Niemiec podczas VIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2004.
26 sierpień 2004 r. Otwarcie dla ruchu turystycznego pociągu „retro” na odcinku Wolsztyn – Konotop.
14 październik 2004 r. Projekcja filmu o Konotopie „Z kamerą w przeszłość” konotopskiej nieformalnej grupy „Vena”. Film powstał dzięki otrzymanym środkom z europejskiego programu „Młodzież w działaniu”.
31 styczeń 2005 r. Zamknięcie ruch towarowego na odcinku Wolsztyn – Konotop.
Od 2005 roku Konotop uzyskuje stałe łącze do internetu w TP S.A.
24 sierpień 2005 r. Przyjazd ostatniego pociągu turystycznego „retro” na stację kolejową w Konotopie.
8 styczeń
2006 r.
XIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (po raz drugi w Konotopie), w którym zbierane były pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach w tym na naukę pierwszej pomocy, zebrano 2.233,66 zł.
Maj 2006 r. Wydanie pierwszej pocztówki okolicznościowej Konotopu na ziemiach polskich przez Radnego Gminy Kolsko, mieszkańca Konotopu – Daniela Kurowskiego, w jubileusz 300 rocznicy faktu historycznego, kiedy to cesarz Józef I Habsburg nadał miejscowości prawa miejskie oraz herb.
26 maj 2006 r. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej w jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich oraz otrzymania przez miejscowość Konotop herbu. Odsłonięcia tablicy dokonał wójt Gminy Kolsko Henryk Matysik wraz z radnymi podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kolsko. Fundatorem tablicy jest Rada Gminy Kolsko (2002 – 2006).
27 maj 2006 r. Msza Św. jubileuszowa odprawiona przez ks. proboszcza Zbigniewa Tartaka oraz festyn w jubileusz 300-lecia faktu historycznego.
Listopad
2006 r.
Rozpoczęcie budowy nowej kaplicy cmentarnej w Konotopie (z dobrowolnych składek mieszkańców). Pierwszym wykonawcą zostaje wybrana firma Mateusza Śmigla – „Mat-bud” z Konotopu.
13 styczeń 2007 r. Otwarcie Sali Wiejskiej przez wójta Gminy Kolsko Henryka Matysika. Dotacja Unii Europejskiej (ok. 80 procent wartości projektu) z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006 (Działanie 2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturalnego)”.
30 lipiec
2007 r.
Występ zespołu z Rosji podczas IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2007.
1 wrzesień 2007 r. Otwarcie Gimnazjum Publicznego w Konotopie w ramach Zespołu Edukacyjnego Konotop.
8 wrzesień 2007 r. Organizacja Dożynek Gminnych po raz pierwszy na nowo-wyremontowanej sali wiejskiej w Konotopie.
24 listopad 2007 r. Obchody 10 rocznicy reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich oraz powstania zespołu „Śnieżynki” (w nowo wyremontowanej sali wiejskiej).
Sylwester 2007 Organizacja zabawy sylwestrowej na nowo-wyremontowanej sali wiejskiej w Konotopie (po raz pierwszy). Przywitanie Nowego Roku 2008.
13 styczeń 2008 r. XVI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (po raz trzeci w Konotopie) poświęcony był dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi, zebrano 2555,61 zł.
2 kwiecień 2008 r. Sztafeta biegaczy „Jana Pawła II przez Konotop”: Wadowice – Gorzów Wielkopolski. Dla uczczenia trzeciej rocznicy śmierci papieża.
1 luty 2008 r. Otwarcie Centrum Kształcenia na Odległość w miejscowym klubie.
22 czerwiec 2008 r. Jubileuszowa Msza Św. z okazji 700-lecia początków Kościoła św. Anny w Konotopie. Mszę Świętą odprawił biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha. Z tej okazji została wydana pocztówka okolicznościowa przez Daniela Kurowskiego, na podstawie obrazu w akwarelach William’a Henry’go. North’a z Oxfordu.
30 czerwiec 2008 r. Liczba mieszkańców miejscowości wynosi 1138 osób.
3 lipiec
2008 r.
Otwarcie nowo-powstałej praktyki lekarskiej dr Małgorzaty Ganeckiej na ulicy Polnej 1 w Konotopie.
10 lipiec
2008 r.
W Oxfordzie został ukończony obraz w akwarelach „Panorama Konotopu”, namalowany przez William’a Henry’ego Noth’a.
13 lipiec
2008 r.
Otwarcie strony internetowej w Konotopie, inicjatorem przedsięwzięcia, moderatorem i redaktorem jest Daniel Kurowski z Konotopu, grafika Michał Maćkowiak z Sulechowa, Marek Sikora – administrator sieci.
20 wrzesień
2008 r.
Jubileusz 10-lecia zespołu wokalnego "Śnieżynki".
Październik
2008 r.
Otawrcie filii Banku Spółdzielczego w Konotopie.
12-19 październik
2008 r.
Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa


Opracował: Daniel Kurowski na podstawie fachowej literatury, kronik historycznych, wywiadów z mieszkańcami miejscowości Konotop, specjalistami w dziedzinie historii regionalnej.Ostatnia aktualizacja:
10 stycznia 2009 r.